มุ่งสร้างความเป็นเอกภาพของ ตรอ. ให้เป็นหนึ่งเดียว
เป็นตัวแทนสมาชิก เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจ ตรอ. ร่วมกัน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การส่งเสริม การค้นคว้า และการสร้างนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจ ตรอ.
ดำเนินกิจกรรมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของสมาชิก

ผลงานและกิจกรรมของสมาคม

คณะผู้บริหาร

คุณไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายกสมาคม

คุณวีระ ซอเซ็น

กรรมการ และ ปฏิคม

คุณณพัชร พันธุ์งาม

กรรมการ และ เหรัญญิก

คุณประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายก

คุณกฤษลักษณ์ จันทร์พูล

กรรมการ และ เลขานุการ

คุณโรจนินทร์ กังพิสิทธิ์สกุล

กรรมการ และ นายทะเบียน

คุณสมโภชน์ ธรรมเธียรกุล

กรรมการ และ ประชาสัมพันธ์

คุณสุกิจ แก้วยวน

กรรมการ

คุณอับดุลฮาดี ดือเลาะ

กรรมการ

คุณปรีชา สว่างเมือง

กรรมการ

คุณสมบัติ ชูจตุโร

กรรมการ

คุณอำนวย ศรีฉิม

กรรมการ

สมัครสมาชิก สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

"มุ่งสร้างความเป็นเอกภาพ ก้าวเดินอย่างมั่นคง โปร่งใสของธุรกิจ ตรอ."

ข่าวสมาคม

ประชุมร่วมนักวิจัย ผอ.สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก กับสมาคม ตรอ.เอกชนไทย

ผอ.ฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ สำนักวิศวกรรม กรมการขนส่งทางบก นายไชยยศ หรูสุริยานนท์ นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย พร้อมกรรมการ ร่วมกับ ศ.ดร.ทรงจิตร พูลลาภ นักวิจัยอาวุโส, ผศ.ดร.สมบัติ เบญจศิริมงคล วิศวกรรมยานยนต์ เยอรมัน, ผศ.ดร.เชิดชาย รื่นพานิชย์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ดร.อนุกูล แพรไพศาล อ.โครงกา […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

โครงการรณรงค์ การลดใช้ความเร็ว “Drive Safe Be Safe” “อุบัติเหตุลดได้ แค่ไม่ขับเร็ว

ท่านนายก กัญญารัตน์ เกิดรื่น พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยและผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก แถลงข่าว โครงการรณรงค์ การลดใช้ความเร็ว “Drive Safe Be Safe” “อุบัติเหตุลดได้ แค่ไม่ขับเร็ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก 1 กร […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

ติดตาม ทวงถามและหารือปัญหาการทุจริตในการตรวจสภาพรถของ ตรอ. , เจ้าหน้าที่ของรัฐ , และบุคคลอื่น

ท่านนายก กัญญารัตน์ เกิดรื่น พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย เข้าพบ ท่านสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อติดตาม ทวงถามและหารือปัญหาการทุจริตในการตรวจสภาพรถของ ตรอ. , เจ้าหน้าที่ของรัฐ , และบุคคลอื่น ซึ่งทาง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ยืนยันระบบรายงานผลการติดตั้งการตรวจและทดสอบเค […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
อ่านข่าวทั้งหมด

ติดต่อสมาคม

เลขที่ 497/1 ห้อง G1 ถนนวิภาวีรังสิต ซอย 5 แยก 7 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
02-6173435
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone